Veckobrev v.5

Hej!

Veckans bokstav: Hh
Vi har fortsatt arbetat med arbetsschemat och denna vecka fick barnen nya arbetsscheman. Den största förändringen är att jag har lagt till ett ”Fröken, jag är färdig”-schema så att barnen känner att de är med självständiga och vet vad de ska göra när de är klara med arbetsschemat.

I matten har vi börjat lära oss klockan. Oj, vad det är kul med att lära sig klockan! Barnen pratar redan mycket i tid och snart kommer de inte behöva fråga mig vad klockan är och hur lång tid det är tills vi ska till maten, slutar för dagen osv.

Vi har fortsatt arbeta med vår NTA-låda. Denna vecka har vi pratat om tyngdpunkt och skärningspunkt. Vi har fått lära oss att vi med hjälp av ett lod kan se om något är rakt nedåt samt även prövat att hitta skärningspunkten med hjälp av lod.

I engelskan har vi fortsatt att repetera årstiderna och månaderna.

Fredagen började med att vi gick ut i skogen tillsammans med 1A och 1B.
Sedan arbetade vi med svenska/matte en stund innan lunch och efter lunch tittade vi på film då alla barnen har jobbat bra under veckan som varit.

Kommande vecka:
Måndag: 
Ny läsläxa. Kapitel 18.
Tisdag:
 Utematte
Onsdag: NO – natur ute
Torsdag: 

Fredag: 
Ingen idrott

Ha en trevlig helg!

/Annie

Veckobrev v.4

Hej!

Veckans bokstav: Uu
Vi har nu gått igenom större delen av alfabetet och har sedan innan jul arbetat med att skriva egna berättelser. Barnen har fått skriva en fyrfältare (Inledning, Problem, Lösning, Avslutning) och använder den som stöd när de sedan skriver ned sina berättelser. Många av er har nog fått hem några av de alster som barnen har skrivit.
Vi har denna vecka fokuserat på att skriva hela meningar och se till att varje mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt.

I matten har vi arbetat med talen 13-18. Nu när vi börjar arbeta med högre tal är det nya strategier som vi måste lära oss för att kunna lösa uppgifterna och vi märker att tio-kamraterna blir viktigare och viktigare. Vi har även arbetat med symmetri och att försöka se mönster i matten.

I SO arbetar vi med årstider och månaderna. Detta knyts även an i engelskan där vi pratar om vad årstiderna heter på engelska och vad månaderna heter.

I NO har vi startat upp vårt NTA-tema som är Balansera och väga. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är stora blåa lådor som vi arbetar med under terminen. Under vårt första uppdrag fick vi prova att balansera stora pappersfjärilar på en penna och lära oss att hitta balanspunkten. Vi fäste även gem på olika platser på fjärilen och fick på nytt försöka hitta balanspunkten. Det vi lärde oss är att vi var tvungna att flytta pennan närmare gemet för att hitta balansen igen då den sidan blev tyngre.

Fredag 26/1 har fritidshemmen planeringsdag och våra fritidspedagoger kommer därmed inte ha idrottsundervisning med klassen denna dagen. Det är alltså ingen idrott denna dag. Däremot planerar vi lärare i årskurs 1 att genomföra en gemensam dag tillsammans med någon aktivitet. Vi återkommer med mer information kring detta under veckan då valet av aktivitet beror på väder och vind.

Kommande vecka:
Måndag: 
Ny läsläxa. Kapitel 17.
Tisdag:
 Utematte
Onsdag: NO – natur ute
Torsdag: 

Fredag: 
Ingen idrott

Ha en trevlig helg!

/Annie

Veckobrev v.3

Hej!

Nu har vårterminen äntligen dragit igång och det blev ett kärt återseende för oss alla i tisdags.

Vi har repeterat de bokstäver vi arbetade med sista veckorna innan lovet.Under veckan har vi även arbetat med textbearbetning. Vi har färdigställt de berättelser som vi skrivit gemensamt i de båda grupperna. Om ni klickar på bilderna under så kan ni läsa våra berättelser.

 

Vi har fått nya matteböcker och har repeterat talen vi arbetade med förra terminen. En av dagarna spelade vi spel där vi övade på våra talkamrater. Vi har även pratat lite om tiotalsövergångar och hur viktigt det är att kunna sina tiokamrater då dessa används mycket vid räkning med högre tal.

Inom SO/NO har vi haft klassråd, arbetat med januari-månad och lärt oss mer om gråsparven.

Kommande vecka:
Måndag: 
Ny läsläxa. Kapitel 16.
Tisdag:
Onsdag:
 
Torsdag: 

Fredag: 
Idrott, båda grupperna.

Ha en trevlig helg!

/Annie

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 jan

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 januari 2018planeringsdag

På Skattkärrsskolans fritidshem så har vi två-tre gemensamma planeringsdagar per termin. Dessa dagar används till kompetensutbildning, utvecklingsarbete, planering och utvärdering. De ökade kraven på vår verksamhet gällande planering, uppföljning och dokumentation gör att denna tid är värdefull för oss.

Vårterminens första planeringsdag är fredagen den 26 januari. Det innebär att alla fritidshemsavdelningar är stängda, både på morgonen och eftermiddagen.
OBS! Skolan har ordinarie schemadag. Barnen går alltså i skolan.

Vi vädjar till Er vårdnadshavare att själva ordna omsorg denna dag, då den ordinarie personalen inte kommer att arbeta i elevgrupp under den här dagen.

De föräldrar som inte kan lösa omsorgen den aktuella dagen och därför behöver fritidsplats tar kontakt med biträdande skolledare. Inför studiedagen den 26 januari ska detta göras senast den 12 januari för att få annan barnomsorg denna dag.

Har ni några funderingar är ni alltid välkomna att kontakta mig eller någon fritidshemsavdelning.

Med vänlig hälsning!
Pernilla Kans 
Biträdande skolledare

Tel 070-020 54 33