Veckobrev v.44-45

Hej!

Ännu en vecka har gått och vi har nått fram till läslovsveckan.

Under veckan har vi fortsatt att arbeta med myter, sägner och väsen. Vi har börjat skriva gemensamma sägner och då även skapat våra egna väsen som sägnerna handlar om.

Vi har även genomfört den sista delen i skolverkets bedömningsstöd som var att skriva faktatexter. 

På fredagen var det Crazy Hair Day och vi fick se många roliga hårkreationer. 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Kvarglömda kläder
Alla kvarglömda kläder finns i säckar i hjärtat under vecka 44. Därefter skänks kläderna vidare.

V.44
LOV!

V.45

Måndag: Veckans ord skickas hem.
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag: Bild, röd grupp.
Torsdag: Idrott, inne.
Fredag: Musik.
Veckans ord-bok tillbaka till skolan.
Ny läs-skrivläxa skickas hem. 

Ha ett härligt läslov!

Hälsningar Annie

Veckobrev v.43

Hej!

Denna vecka har vi genomfört flera delar i Skolverkets bedömningsstöd. Vi har skrivit berättelser, läst olika typer av texter högt (berättande text och faktatext) och genomfört en mattediagnos. 

Vi har påbörjat ett nytt området i engelskan, opposites. 
De ord vi har fokus på kommande veckor är: big – small, tall – short,
old – young, wet – dry, good – bad, clean – dirty.

I NTA:n har vi genomfört uppdrag 4 där vi fick blanda två olika fasta ämnen och sedan separera dem ifrån varandra. Vi tittade på ämnena både innan och efter för att se om de förändrades på något sätt.

I SO:n har vi fortsatt arbeta med yrken och denna vecka hade Elin och Jack med sig gamla mynt som vi tittade på i klassen. Många hade inte sett hur våra pengar såg ut för inte alls så länge sedan.

Läxor
Kommande vecka är det inga läxor som skickas hem. Det är bra om barnen läser trots att vi inte har någon skrivläsa till läsläxan.
De barn som har lånat hem böcker från skolan behöver lämna dessa åter så snart som möjligt då det är dags att skicka tillbaka dem till biblioteket. Efter lovet kommer vi ha fått en ny laddning av böcker som de kan välja mellan.

Brev till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan
Var god och läs följande brev från våra rektorer.
Skolgården191015

Protokoll från föräldrarådet
Nedan finner ni protokollet från senaste föräldrarådet.
Protokoll 191002

Måndag:
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag:
Torsdag: FN-dagen. Idrott, inne.
Fredag: Crazy hair-day.
Morgonröris kl.07.45. Musik.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie

Veckobrev v.42

Hej!

Nu har hösten anlänt på riktigt och vi har pratat om månaden oktober och skrivit ned fakta om månaden i vår temabok. Vi har även diskuterat det här med att klä sig efter vädret. En del av barnen saknar dock en del klädesplagg för att kunna vistas ute i regn så kolla gärna över deras väskor så de har vattentåliga kläder med sig.

I matten har vi arbetat med talen 0 – 1000. Nu när talen blir större och större ser vi nyttan med att kunna vår talkamrater och positionssystemet. Utan dessa hade det blivit väldigt snurrigt!

I SO:n har vi fortsatt arbeta med yrken. Vi har fått svara på frågor om vårt drömyrke i OneNote. OneNote är en av de plattformar vi kan arbeta digitalt på, både enskilt och gemensamt. Där har vi något som heter Klassens anteckningsbok, kallas även för KAB. I kaben har varje elev en egen inloggning och kan nå sina arbeten. Det finns även ett samarbetsutrymme där vi kan lägga saker som vi vill att alla i klassen ska hitta. Allt annat kan endast ses av den elev som är inloggad.

Tillsammans fortsätter vi att utforska mytologin och har denna vecka pratat om nordisk mytologi. Vi har läst en bok där korparna Hugin och Munin berättar om de nordiska gudarna. Många nya namn att hålla koll på men väldigt spännande och fängslande på en och samma gång! När vi har läst har vi fokuserat på att gemensamt göra personbeskrivningar på de gudar vi precis läst om. Detta kommer barnen ha stor nytta av när vi sedan ska skriva egna berättande texter.

På fredagen var vi uppe på musiken, alla treor tillsammans, och spelade in vår rymdlåt. Jonas kommer nu att klippa ihop den och sedan kommer den finnas att lyssna på hur mycket vi vill. Superkul!

Kvarglömda kläder
Alla kvarglömda kläder i matsalen är nu sorterade i säckar som är märkta med vad de innehåller. Dessa säckar finns kvar fram till höstlovet. Sedan skänks säckarna vidare.

Måndag: Veckans ord skickas hem.
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag:
Torsdag: Idrott, inne. Skrivläxebok tillbaka till skolan.
Fredag: Morgonröris kl.07.50. Musik.
Veckans ord-bok tillbaka till skolan.
Ny läs-skrivläxa skickas hem.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie

Veckobrev v. 41

Hej!

Ytterligare en vecka har gått och vi har fått med oss många nya kunskaper.

I svenskan har vi startat upp ett nytt temaområde som även sträcker sig in i SO-ämnet och bilden. Vi kommer framöver arbeta med myter, väsen och folktro. Vi kommer att lära oss att skriva egna myter/sägner och vilka som är de vanligaste väsendena i vår nordiska folktro.

På måndagen började vi arbeta i den nya matteboken. De första avsnitten handlar mycket om repetition och barnen har visat sig ha bra koll så vi har arbetat på riktigt fort i boken under denna vecka.

I SO:n har vi startat upp ett tema om yrken och samhällsfunktioner. Vi har diskuterat vad som är ett yrke och vad som är en samhällsfunktion och varför dessa behövs.

Vi har även startat upp ett nytt NTA-tema, Förändringar, och har redan kommit till uppdrag nummer 2. I det första uppdraget fick vi under söka ett fast ämne, brustablett, och en vätska, vatten. Vi skrev ned deras egenskaper och gjorde en förutsägelse för vad som händer när vi släpper ned brustabletten i vatten och hur det ser ut efter 1 min och 5 min i vattnet. 

Info om kören
Kören är för elever F-3. Om ert barn vill vara med i kören måste de fråga er vårdnadshavare att det är ok. Kören ses på fredagar kl.13.15 – 14.00 i musiksalen. Meddela mig om ert barn går på kören så att jag kan kommunicera det till fritids. De barn som ska till fritids efter kören måste Nudda in sig före 13.15.

Kontaktuppgifter till körledaren:
Stina Wennberg
Församlingspedagog, Väse-Fågelviks Församling
Direkt: 054-14 19 74 |SMS: 0706444057 ( Expedition: 054-14 14 00)
stina.wennberg@svenskakyrkan.se

Regler för kulspel på skolan
Modellen som vi beslutat gäller är att vi uppmuntrar eleverna att spela kula men att de inte får vinna några kulor av varandra. Man spelar mot varandra och när spelet är över så tar man upp sina egna kulor.

Kläder vid matsalen
Det hänger väldigt mycket ytterkläder kvar i matsalshallen. Vi ber er att titta om det hänger något där som är erat.

Måndag: Veckans ord skickas hem.
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag:
Torsdag: Idrott, inne. Skrivläxebok tillbaka till skolan.
Fredag: Morgonröris kl.07.50. Musik.
Veckans ord-bok tillbaka till skolan.
Ny läs-skrivläxa skickas hem.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie