Om oss

I klassen arbetar:

Annie Wixe, klasslärare
Gunilla Löfgren, fritidspedagog
Ulf Karlsson, idrott
Maria Blandon, musik