Information från skolledning angående nya riktlinjer för specialkost.

Hej!

Det är vårdnadshavares ansvar att ta del av informationen och om man har frågor så går det bra att kontakta skolsköterskan.

Riktlinjer för specialkost

Vid specialkost av medicinska skäl (allergi/födoämnesöverkänslighet) ska läkarintyg bifogas från behandlande läkare. Ansökan om specialkost ifylles av vårdnadshavare på bifogad blankett.

Specialkost-ansökan