Corona-åtgärder fr.o.m. 17 november

Spela upp inlägg

Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – COVID-19

Vi har nu fått nya riktlinjer om hur vi i Karlstads kommun ytterligare kan förhindra smittspridningen av Coronaviruset.
Detta gör vi för att begränsa kontakten mellan våra skolor så mycket som möjligt. Därför gör vi ytterligare ett antal åtgärder, bland annat för att elever inte ska förflytta sig från sin ordinarie skola till en annan skola för undervisning.

Åtgärderna gäller från tisdag den 17 november till och med 10 december med möjlighet till förlängning.

För Skattkärrsskolan innebär de centrala riktlinjerna följande:

  •  Kulturskolan pausar sina aktiviteter på plats ute i grundskolorna. Det
    gäller även enskild undervisning som sker ute på grundskolorna.
  •  Modersmålsundervisningen pausas för årskurs F-6
  • Samtliga lektioner där elever i vanliga fall förflyttar sig från sin ordinarie skola till annan skola för undervisning genomförs digitalt eller på annat sätt. Det gäller till hem- och konsumentkunskap för åk 6. Dessa elever kommer att genomföra sin undervisning i ordinarie klassrum. När Norrstrandsskolan bestämt hur undervisningen ska genomföras så kommer berörda elever och vårdnadshavare få riktad information.

Smittspridningen är just nu hög i samhället och vårt fokus är nu att bidra till att stoppa spridningen och se till att våra skolor kan hållas öppna.

Vi lever i en tid med ständigt nya rutiner kring Coronaviruset och vi kommer att informera er när det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller centrala direktiv från Karlstads kommun.

Med vänlig hälsning,
Johan Wisenius, rektor
Helena Johansson, rektor