Från föräldramötet

Spela upp inlägg

Hej!

Här kommer powerpointen från mötet.
Vi missade en fråga kring leksaker:

Räknas Cyklar, sparkcyklar, skateboards som egna leksaker och ska inte användas på skoltid?

Svar: Ja. Dessa åkdon får inte användas under skoltid. Dock så får de tas med till skolan, t.ex. när fritids anordnar aktivitet som innefattar dessa.