Info från skolsköterskan

Spela upp inlägg

Till vårdnadshavare

Huvudlöss

I samband med skolstart är huvudlöss vanligt förekommande bland barn. För att förebygga spridning uppmanas föräldrar att luskamma sina barn extra noga. Det är viktigt att meddela skola eller förskola om huvudlöss förekommer i familjen.

Symtom och spridning

Huvudlöss lever i hår och hårbotten hos människan. Man kan se både lusen (2-3 mm långa) och lusäggen (gnetter) med blotta ögat. Lusäggen sitter på hårstråna nära hårbotten. Ibland kan lössen orsaka klåda men inte alltid. Klådan beror på en överkänslighet mot lusens saliv och kommer först 4-6 veckor efter smittotillfället. Vid återsmitta kan klådan komma snabbare.

Huvudlöss sprids genom direktkontakt, hår mot hår. Vem som helst kan få huvudlöss och har inget med orenlighet att göra. Löss som hamnar utanför håret är försvagade och överlever högst ett dygn. Efter fyra timmar kan den inte fortplanta sig och smittar därför sällan via mössa eller kam.  

Behandling av levande löss

Endast de med levande löss ska behandlas.

För att minska risken för ny smitta ska alla personer i en familj eller grupp med levande löss behandlas samtidigt. I första hand används medel innehållande dimetikon, dessa klassas som medicintekniska produkter och finns som schampo, sprej eller lösning. Följ anvisningarna på förpackningen noga och upprepa sedan behandlingen efter 7 dagar då effekten på lusäggen inte kan garanteras. I samband med behandlingen ska håret kammas igenom varannan dag fram till två veckor efter den sista behandlingen.

Om medicintekniska produkter inte hjälper kan behandling med receptfria läkemedel behövas. Fråga på apoteket.

Det är viktigt att även personer i den närmaste omgivningen kammar sig regelbundet under två veckors tid för att förhindra spridning.

Med vänlig hälsning,

Skolsköterska Marina 054-5403636