Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – COVID-19

Spela upp inlägg

Vi har idag fått nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller för- och grundskola och beslutet gäller fr o m 201201.

Den nya rekommendationen innebär att symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad Covid-19.

För de elever som har växelvis boende där ena vårdnadshavaren är sjuk i Covid-19 gäller följande. Om elev inte varit i kontakt med smittad vårdnadshavare och uppfyller alla andra kriterier så är elev välkommen till skolan.

Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro samt till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. FHM hoppas att rekommendationen ska stilla den oro som många lärare och annan personal känner kring att ta emot barn med Covid-19 hos någon i hemmet.

Vi vill även tacka för det fina samarbete som vi har med er vårdnadshavare! Vi märker att ni och vi kan göra skillnad med de upparbetade rutiner som vi har och nu gäller det att vara uthålliga. Dagens rekommendation möjliggör även att våra pedagogers arbetsmiljö påverkas positivt vilket är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en skola med kvalitet.

Vi lever i en tid med ständigt nya rutiner kring Coronaviruset och vi kommer att informera er när det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller centrala direktiv från Karlstads kommun.

Med vänlig hälsning,

Johan Wisenius, Rektor
Helena Johansson, Rektor