Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – COVID-19

Spela upp inlägg

Vi önskar våra elever och vårdnadshavare välkomna till vårterminen 2021
på Skattkärrsskolan. Vi hoppas att ni har haft en bra ledighet under jul och
nyårshelgerna.

De senaste tio månaderna har vi gemensamt arbetat för att minska
smittspridningen bland våra elever och personal och har lyckats mycket väl
med detta. Våra rutiner som vi har verkar att ha fungerat väl. Dessa rutiner
som vi löpande kommunicerat ska vi fortsätta att hålla i och vi gör det
gemensamt. Gå gärna in på klassens bloggar om ni önskar en uppdatering
om de senaste rutinerna. En framgångsfaktor i dessa rutiner är att elev vid
förkylning- eller sjukdomssymptom är hemma under sin sjukdomsperiod.

Nu när alla elever och lärare återigen samlas i skolan så finns det risk för att smittan sprids och vi ber er därför att vara extra uppmärksamma kring ert barns mående. Om elev under skol- eller fritidstid upptäcks med
sjukdomssymptom så kommer vårdnadshavare att kontaktas.

Nu gäller det att under några kritiska månader kollektivt stötta och hjälpa
varandra så att vi lyckas att hålla vår skol- och fritidsverksamhet öppen. En
skolstängning gynnar inte någon elev utan vi önskar att vi ska bedriva
omsorg och ett lärande i deras skolmiljö där de känner trygghet och trivsel.

Med vänlig hälsning,

Johan Wisenius, Rektor
Helena Johansson, Rektor