Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – STEG 4

Spela upp inlägg

Den 29 september öppnar samhället upp ytterligare i det som kallas steg 4. För oss på Skattkärrsskolan så innebär det att vi kommer att återgå till det normala när det gäller vissa aktiviteter men behålla andra förebyggande aktiviteter som skulle kunna påverka en smittspridning på skolan. Här följer Skattkärrsskolans rutiner:

From den 29 september återgår vi till blandade ämnesgrupper i hemkunskap, språkval samt idrott och hälsa. Undervisningen i idrott och hälsa kommer att bedrivas inomhus och eleverna kan återigen duscha efter idrotten. I musiken kommer eleverna tillåtas att sjunga igen.

Vi fortsätter förebyggande aktiviteter ytterligare några veckor, som att vi handspritar eleverna flera gånger per dag och att elever i åk 2 och 3 äter sin lunch i A-huset vilket medför mindre trängsel i matsalen för övriga årskurser.

Morgonfritids kommer fortsatt att vara utomhus- kläder efter väder är ett måste. På ytterdörrarna till våra fritidshem kommer vi att anslå hur många vårdnadshavare som får vistas samtidigt i kapprummen om man tex vill se över extrakläder.

Om du som vårdnadshavare vill göra besök i vår verksamhet, tar du kontakt med ansvarig pedagog och bokar tid för det. Möten kommer att ske både via teams och genom personliga möten.

Som tidigare gäller samma rutin vid sjukdom. Om en elev har symtom ska denne stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass – åk 6 med symtom på covid-19 testas.

Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning,

Helena Gustafsson                                    Johan Wisenius
Rektor                                                       Rektor