Information till vårdnadshavarna angående undervisning i idrott och hälsa

Spela upp inlägg

Vi har sedan pandemin startade gjort kontinuerliga riskbedömningar i vår
verksamhet. Arbetsmiljöfrågor hanteras i en särskild grupp som representeras av fackliga företrädare samt rektorer. Vid vårt senaste riskbedömningsmöte så enades vi om att göra följande förändringar from den 20 januari – 29 januari.


Vi pausar vår inomhusidrott i åk 1-6 under ovan period. Det innebär att eleverna kommer att ha utomhusverksamhet eller teori i sina klassrum. Skolans tre idrottslärare bestämmer hur dessa lektioner ska genomföras och detta kommuniceras via elevbloggarna. Vi ber därför våra vårdnadshavare att särskilt noggrant läsa dessa under kommande veckor.
Anledningen till förändringen är att vi ser en fortsatt hög smittspridning i
samhället och att vi med den här förändringen kan minska risken för smitta blandelever och personal.


Detta beslut gäller under perioden 20 januari – 29 januari. Vi kommer att återkomma med ny information vecka 4 för att då ta ställning om perioden fram till sportlovet.
Viktigt vid utomhusaktiviteter är att man är rätt utrustad – kläder efter väder. Mössa, vantar, varma skor och ytterplagg som tål kyla!
Om ni har några funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss!


Med vänlig hälsning,

Johan Wisenius, Rektor
Helena Johansson, Rektor