Kallelse till föräldraråd 9/2

Spela upp inlägg

Klassrepresentanterna hälsas välkomna till Skattkärrsskolans föräldraråd den 9 februari kl 18.00 -1900.

Vi kommer att genomföra ett Coronasäkert möte genom Teams och länken kommer att mejlas till klassrepresentanterna.

Mötesagenda

  • Nuläge
  • Covid-19
  • Måluppfyllelse ht 2020
  • Organisation lå 21/22
  • Ombyggnation
  • Läsårstider 21/22
  • Övriga frågor

Välkomna!

Johan Wisenius               Helena Johansson              
Rektor                                Rektor