Kallelse till föräldraråd

Spela upp inlägg

Här kommer kallelsen till läsårets första föräldraråd. Klassen har i nuläget inga representanter. De som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse till mig.