Uppdaterad information till vårdnadshavarna angående undervisning i idrott och hälsa

Spela upp inlägg

Utifrån rådande situation och ytterligare restriktioner från folkhälsomyndigheten behöver vi säkra upp ytterligare när det gäller idrottsundervisningen, för att hindra smittspridning av covid-19.

Från måndag 7 december gäller följande åtgärder:

  • Skolan kan erbjuda en trygg miljö vid ombyte och dusch i våra fyra omklädningsrum
  • Skolan har rutiner för att slussa elever säkert mellan omklädningsrum och idrottshall
  • Skolan tillhandahåller handsprit i idrottshallen
  • Åk 1 och åk 2 kommer att ha idrottsaktiviteter som inte kräver ombyte dvs ombyte ska ej ske i omklädningsrummen.
  • Åk 3 – 6 har idrottsaktiviteter där ombyte kommer att ske, men dusch är frivilligt.
  • Vi märker upp med bilder i omklädningsrummet där vi uppmanar eleverna att hålla avstånd. Idrottslärarna går genom vikten av avstånd med eleverna.

Detta beslut gäller fr o m v 50 och tillsvidare och om det sker några förändringar kring undervisningen i idrott och hälsa så kommer detta att kommuniceras till er  vårdnadshavare.

Om ni har några funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss!

Med vänlig hälsning,
Johan Wisenius, rektor
Helena Johansson, rektor