Viktig information 210512

Spela upp inlägg

Hej!

Ett informationsbrev har mailats ut till åk 1 och 2 gällande distansundervisningen som du behöver ta del av.
Om du ej fått mailet, kontakta mig: hanna.kans@karlstad.se

Med vänlig hälsning Hanna