Sjukt barn

 • Anmäl frånvaro via talsvar eller webb
  • Talsvar -Du ringer 054-540 30 00
  • Som vårdnadshavare kan du också anmäla frånvaro via webben
 • Anmäl frånvaro senast kl 08.00 samma dag
  • All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. 
  • Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand. Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro.

COVID-19

 • 1. Vid symptom stanna hemma från förskola/skola. Beroende på om man testat sig eller ej följ FHM:s råd: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

 • 2. Om man har haft Covid 19 under de senaste 6 mån räknas man som ”Jag har tagit test och det visade negativt”. Sannolikheten att man har fått covid 19 under dessa 6 mån är liten. Man kan komma tillbaka till jobbet/skolan när man är frisk.