Sjukt barn

  • Anmäl frånvaro via talsvar eller webb
    • Talsvar -Du ringer 054-540 30 00
    • Som vårdnadshavare kan du också anmäla frånvaro via webben
  • Anmäl frånvaro senast kl 08.00 samma dag
    • All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig.
    • Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand. Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro.

COVID-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/