Brev från rektorer

Spela upp inlägg

Välkommen tillbaka till skolan och en ny termin!

Vi vill önska er God Fortsättning på det nya året!
När vi startar vårterminen har alla kommunens förskolor, grundskolor och
fritidshem verksamhet som vanligt. Det innebär att all undervisning sker på
plats i förskolans och skolans lokaler.

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen av covid-19, uppdaterar kontinuerligt
våra riskbedömningar och vidtar de åtgärder som krävs. Eftersom förskolor
och skolor har olika förutsättningar kan det se olika ut på olika enheter när
det gäller till exempel schemaläggning, möten, besök och hämtning och
lämning.

Vi på Skattkärrsskolan kommer att starta vårterminen med att dela upp
matserveringen som vi gjorde i höstas för att minska trängsel. I övrigt gäller
samma restriktioner som vi gick ut med till er i december dvs hämtning och
lämning i skola/fritids sker utomhus, vi genomför ej skolbesök av er
vårdnadshavare. Undantag görs enbart tex vid vaccination och enligt ök med
mentor eller elevhälsan.

Som en extra förebyggande åtgärd gör vi under januari anpassningar kring
simundervisning som är en verksamhet där elever från olika skolor blandas
och träffar allmänheten. Det innebär att all simundervisning pausas från den
10 januari till den 31 januari 2022. Vi kommer löpande att informera er vad
som gäller kring simundervisningen.

Vi vill också påminna om att följa de råd och rekommendationer som finns.
För att minska risken för smittspridning är det viktigt att stanna hemma vid
symtom och att provta de barn och elever som omfattas av provtagning.

Väl mött!

Med vänlig hälsning

Johan Wisenius 
johan.wisenius@karlstad.se

Helena Gustafsson
helena.gustafsson@karlstad.se