Frånvarorapportering

Spela upp inlägg

Hej!
Eftersom vi tillsammans med förvaltningen och smittskydd följer utvecklingen av våra elevers frånvaro dag för dag p.g.a. Corona så är det extra viktigt för oss att få all info vi kan få. Statistiken för frånvaro i Dexter är jätteviktig. 
Du som vårdnadshavare måste anmäla om ditt barn är frånvarande varje dag.
Detta kan vara avgörande för en ev skolstängning eftersom statistiken i Dexter är ett viktigt pussel i beslutet.

Tack för hjälpen!

Vänliga hälsningar

Helena Johansson
Rektor