IUP-samtal

Spela upp inlägg

Hej!

Det är nu dags för er vårdnadshavare att boka in en tid då vi ses över Teams för vårens IUP-samtal. Bokningen sker på samma vis som när vi hade Lära känna-samtalen i höstas. En vårdnadshavare går in och bokar via länken. Om båda vårdnadshavare vill delta i mötet behöver ni meddela mig det så att jag kan bjuda in den andre vårdnadshavaren.

Samtalen kommer att ske under två dagar, 16 & 18 februari mellan 8.00 – 15.00. Det innebär alltså att ert barn befinner sig i skolan tillsammans med mig och vi kopplar tillsammans upp oss på teams för att genomföra mötet med er vårdnadshavare. Om ert barn inte går på fritids och ni bokar en tid efter 13.00 så kopplar ni upp er tillsammans med ert barn. 

Inför samtalet kommer ni få hem ett samtalsunderlag som jag vill att ni går igenom med ert barn och antecknar barnets svar på och skickar med tillbaka till skolan i mappen. Ni kommer även få hem ett exempel på hur en framåtsyftande planering (IUP-plan) kan se ut. Detta är ett exempel, inte ert barns plan.

Samtalstiden är 20 min. Vi kommer att gå igenom det omdöme som skrevs vid höstterminens slut, den framåtsyftande planeringen (Barnets IUP-plan) och det samtalsunderlag som ni får hemskickat inför samtalet.

Länk till bokning:
https://bit.ly/2My2BDq

Hälsningar Annie