Meddelande från Helena

Spela upp inlägg

Hej på er!

Tiden går fort när man har roligt och vi närmar oss maj månad.

Ett glädjande besked är att Annie, från måndag 3 maj, kommer tillbaka i arbete 2 timmar per dag. Det innebär att hon är med i klassen kl 8-10. Hon kommer inte att ha mentorskap och går under första veckan vid sidan av Hanna som håller i undervisningen. Planen är att tiden ska trappas upp under våren men vi tar ett steg i taget. Ni har fått löpande information av Hanna på klassbloggen om arbetet i klassen och det har i det stora hela varit god arbetsro. Elevhälsans avstämningar med pedagogerna har varit goda och vi ser en positiv utveckling. Just nu pågår inga klassrumsobservationer utan centrala elevhälsan finns handledande till pedagogerna i deras inre arbete.

Hanna har förberett barnen på detta idag. Det uppkom då så klart lite frågor om “vem blir vår fröken då” osv. Hon har sagt att Annie kommer att vara med en stund varje dag men att Hanna är den som har undervisningen. Vi önskar att ni pratar med ert barn därhemma och mailar mig om det uppstår fler funderingar eller oklarheter.

Det har varit frågor kring smittspridningen av Covid-19 i klassen. Sedan ett par veckor tillbaka ser vi ingen ökning av konstaterade fall och läget i skrivande stund känns stabilt i 1C.

Ha en trevlig Valborgshelg!

Vänliga hälsningar

Helena Johansson
Rektor
Skattkärrsskolan
Skolområde SYD
Karlstads kommun
054- 540 36 87