Schema fredag 7 maj

Spela upp inlägg

07.45                                 Utlämning av material vid kapprummet för de som inte fått hem sitt.

8.10 – 8.50                        Engelska
s.14–15

8.50 – 9.30                       Musik
                                         
Uppgift från Jonas

9.20 – 9.50                       Rast

9.50 – 11.15                    Matte
Genomgång på Teams
s. 162–165 + rätta gammalt
OBS! Ta en kort paus när det passar!

11.15 – 11.35                  Lunch

11.35 – 12.05                  Rast

12.05 – 13.00                  Svenska
Magiska kulan s.108–109.
+ Läsförståelseblad
Om tid över: egen läsning

Extra uppgifter:
Skolplus
Bingel
Polyglutt
Alfabetshäfte
Läsning – Bokprojekt (ta bok hemifrån)