Schema måndag 10 maj

Spela upp inlägg

8.15 – 8.30                      Samling på Teams


8.30 – 9.20                      Svenska

Magiska kulan s.110–111.
+ Läsförståelseblad
Om tid över: egen läsning

9.20 – 9.40                      Rast

9.40 – 10.20                    Svenska
Uppgifter på Bingel
– Svenska 1 (ev. Svenska 2)              

10.20 – 10.30                 Kort rast

10.30 – 11.15                 Matte
Genomgång på Teams
s.166–169

11.15 – 11.35                 Lunch

11.35 – 12.05                 Rast

12.05 – 13.00                 SO
Läs texten om tussilagon.
Skriv in/klistra in texten i din bok.
Färglägg bilden och klistra in.