Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan

Spela upp inlägg

Vi har fr o m onsdagen den 10 februari haft bekymmer med vår pelletspanna vilket har inneburit att vi har haft lägre inomhustemperaturer än vanligt. Vissa delar av skolan är mer drabbade än andra, t ex D-huset där åk 4 och 5 har sin undervisning samt slöjdsalar och matsal.
Vi har under dessa dagar haft en dialog med vår förvaltare, Teknik och Fastighet, och de har jobbat aktivt med att lösa problemet. Idag har innetemperaturen varit bättre än tidigare dagar men samtidigt har ventilationen inte kunnat köras med full kapacitet. Detta har inneburit att eleverna idag haft lite längre uteraster för att lärarna ska ha möjlighet att vädra ur klassrummen.
Vi hoppas att vi från och med imorgon kan erbjuda en arbetsmiljö där
innetemperatur är inom spannet 20-22 grader samt att ventilationen fungerar.
Årskurserna 3 och 6 har inte varit drabbade eftersom de inte är kopplade på samma värmeslinga.

Vid funderingar är ni välkomna att höra av er!

Med vänlig hälsning!

Helena Johansson, Rektor
Johan Wisenius, Rektor