Veckobrev v. 3

Spela upp inlägg

Hej!

Nu är vi igång med vårterminen. Under denna vecka har vi:

  • repeterat ordklasserna – substantiv, adjektiv och verb,
  • tränat på att skriva texter,
  • läst faktatext och svarat på tillhörande frågor,
  • arbetat med de stora skiljetecknen . ? !
  • lärt oss om delningsdivision och innehållsdivision,
  • startat upp tekniktemat Transporter,
  • börjat arbeta med urtiden och livets början.

Då smittspridningen är högre i samhället än tidigare har vi nu återgått till att inte blanda klasserna i undervisningen. Detta gör att vi återigen har idrott i helklass. Klassen kommer ha idrott kl 9.15 på tisdagar.
Fortsätt att vara observanta på symtom hemma och testa barnen om de uppvisar symtom.
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ni hittar mer info under fliken Sjukt barn

Måndag: Ny läs- och skrivläxa skickas hem, Robin kap. 16
Tisdag: 
Idrott, Inne. Ombyte + handduk. Inget schampo
Onsdag: 
Utepass
Torsdag: 
Fredag:
 
Läsläxan+skrivläxa tillbaka till skolan.

Kommande händelser:
21 januari – Annie ledig. Theres är i klassen.
26 januari – Studiedag. Fritids har reducerat öppethållande.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie, Theres & Gunilla