Veckobrev v.37

Spela upp inlägg

Hej!

Veckans bokstav var Mm. När vi tränar på våra bokstäver så tänker vi på att alla bokstäver skrivs uppifrån och ner. Vi har även haft stor fokus på pennfattningen. Att hålla pennan rätt och skriva bokstäverna är viktigt för att vi ska få ett flyt i skrivningen och för att det inte ska bli lika jobbigt att forma dem.

I matten har vi arbetat med siffran 3 och begreppen fler, färre, lika många, mindre än, större än och lika med. Nästa vecka kommer vi genomföra vår första diagnos.

Vi har pratat om månaden september och årstiden höst.

Lära känna-samtal
Samtalet sker via videolänk och både vårdnadshavare och barn ska delta.
Ni kan nu boka in er för samtal via länken nedan. Tider finns tillgängligt från 15 september till 2 oktober. Inför samtalet får ni idag (fredag 4/9) hem ett samtalsunderlag som ni fyller i tillsammans med ert barn. Detta underlag vill jag ha åter senast 9/9.
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Lraknnasamtal1CHT20@karlstadskommunonline.onmicrosoft.com/bookings/

Föräldramötet är flyttat!
P.g.a klassfotbollen har vi beslutat att skjuta på mötet en dag.
Föräldramötet är alltså torsdagen 10 september kl.18.00
Under föräldramötet behöver vi välja två representanter från klassen till föräldrarådet. Fundera på om ni vill vara klassens representant och anmäl sedan intresset under mötet när vi når den mötespunkten. 

Kommande:
10 september kl.18.00 – Föräldramöte via Teams. Inbjudan kommer via mail.
14 september – Studiedag. Fritids är öppet som vanligt.
15 september – Föräldraråd, kallelse kommer när det närmar sig.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie