Veckobrev v.40

Spela upp inlägg

Hej!

Veckans bokstav har varit Rr. Det är en knepig bokstav.
Främst att få till själva ljudet. Det är många barn som ofta byter ut R mot J och det finns det även några i vår klass.
Om ni märker att ert barn har svårt att uttala bokstaven så får ni gärna hjälpa till hemma med att träna på ljudet.
Vi jobbar såklart även extra här i skolan med de elever som behöver hjälp med ljudningen. Att ha rätt ljuda rätt är viktigt för barnens läsutveckling. När de stöter på ord som de inte är bekanta med  ljudar de fram ordet för att kunna läsa det. Om bokstavsljuden då sägs fel så försvårar det läsningen och läsförståelsen.

I matten har vi fortsatt arbeta med addition och subraktion inom talområdet 0-5. Vi har även introducerat pengar i våra additioner. Vi har lärt oss att det finns enkronor tvåkronor och femkronor. Vi har pratat om att man måste ha en enhet när man räknar med något specifikt. Räknar man med pengar är kronor enheten och den förkortas kr.

I NO:n har vi avslutat området hösten. Vi avslutade med att tillsammans skriva tre meningar om hösten i vår temabok. Vi fick då chansen att prata om vad som är en mening och att det är viktigt att få med alla ord i meningarna för annars är det svårt att förstå vad någon menar.

Eftersom området hösten är avslutat har vi påbörjat ett annat temaområde. Nu ger vi oss in i kroppen och vad vår kropp behöver för att må bra. Kroppen är ett tema som återkommer varje läsår. I årskurs 1 har vi valt att fokusera på välmående och hur man tar hand om sin kropp.

Även i engelskan kommer Theres att arbeta med kroppen som arbetsområde.

På bilden fick barnen göra fina rävbilder. Förra veckans svampar får barnen idag (fredag) med sig hem.

Läsläxa v.40-41.
Vårt mål är att varje elev får läsa sin läsläxa enskilt med pedagog på måndagar och fredagar. Nu går vi dock in i en period där vi genomför bedömningsstödet från Skolverket som är obligatoriskt i årskurs 1 och därmed kan det vara svårt för oss att hinna sitta ned med varje elev. Därmed vet ni varför om ert barn nämner hemma att de inte läsa läxan för oss här i skolan.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie