Veckobrev v.42

Spela upp inlägg

Hej!

Under veckan har vi påbörjat ett arbete med sagor. Vi har repeterat vilka delar en saga innehåller, hur vi skriver sagor och även skrivit kortare enskilda sagor. Vi kommer under ett par veckor fortsätta att arbeta med sagor som tema. 

I matten har vi fortsatt arbeta med uppställningar med addition. För de elever med mera-boken har det även inneburit att börja skriva uträkningar i ett separat skrivhäfte. Ytterligare ett moment att hålla koll på ibland och stundtals knepigt men även en väldigt bra träning inför senare årskurser.

Vårt rymdtema har fortsatt under veckan. Vi har fått ett brev från en utomjording som heter Bing som vill lära sig mer om vår planet. Under veckan har vi lärt oss mer om dygnet och hur det kommer sig att vi har natt och dag. Vi har lärt oss om hur jorden roterar runt sin egna axel och att när den har snurrat ett helt varv har det gått 24 timmar, ett helt dygn.

⇒ Då det är studiedag på måndag har barnen redan idag, fredag, fått med sig läs- & skrivläxan tillbaka hem. Robin kapitel 9.

Från och med 19/10 äter vi lunch i matsalen igen.

Information från skolsköterskan och kuratorn:

Under läsåret 2021/2022 kommer ditt barn att få delta i en hälsoutbildning på skolan inom ramen för den ordinarie undervisningen. Under utbildningen kommer eleverna bland annat få lära sig mer om fysisk aktivitet, kost, sömn och vikten av att få balans mellan hälsofrämjande aktiviteter samt att lära sig hantera stress, oro och ångest.  

Syftet med hälsoutbildningen är att främja god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga. Barns och ungas hälsa är ett prioriterat område för. Karlstads kommun och barn- och ungdomsförvaltningen.   

 Utbildningen består av tre lektioner och eleverna kommer att få lära sig mer om:   

  • fysisk hälsa, det vill säga kost, fysisk aktivitet, sömn och balans mellan hälsofrämjande aktiviteter.
  • psykosocial hälsa, det vill säga tankar och känslor, stresshantering och hantering av oro och ångest vad barn och unga själva kan göra för att påverka sin egen hälsa. 

Skolsköterska och skolkurator kommer tillsammans med undervisande lärare att genomföra utbildningen.  

Efter sista lektionen kommer ditt barn få med sig en folder hem som riktar sig till dig som vårdnadshavare. Den innehåller en kort sammanfattning av utbildningen. Ta gärna del av den när ditt barn tar den med sig hem!  

Måndag: Studiedag
Tisdag: 
Idrott, inne. Medtag ombyte och handduk. Ej schampo!
Onsdag: 
Utepass
Torsdag: 
Fredag:
 
Läsläxan+skrivläxa tillbaka till skolan.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie, Theres & Gunilla