Veckobrev v.14

Hej!

Då jag var sjuk under veckan blir det ett kort veckobrev. Det har även fortsatt varit många som varit sjuka i klassen.

Denna vecka ser läxorna ut som vanligt med både läs- och skrivläxa och veckans ord. 

Måndag: Veckans ord skickas hem.
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag: Bild
Torsdag: Idrott
Fredag: Musik. Veckans ord-bok tillbaka till skolan.

Hälsningar

Annie

Veckobrev v.13

Hej!

Vi har avklarat ännu en vecka, om än dock med stort manfall i klassen. Jag vill tacka er vårdnadshavare som hjälper och stöttar oss i skolan genom att följa kommunens riktlinjer samt för att ni hämtar material här i skolan till era barn när de är hemma. Genom ett bra samarbete kan vi säkra barnens skolgång även när de inte kan befinna sig på plats i klassrummet.

Denna vecka har vi arbetat i kapp med en del saker vi haft liggandes i bänken, i samtliga ämnen.

I matten har vi arbetat med geometri.

I engelskan har vi startat ett nytt tema Party time. Glosorna vi arbetar med är: candles, balloon, ice cream, cupcake, lemonade, surprise, fancy dress, chocolate cake, gift, sweets, flag & birthday card.

Måndag: Veckans ord skickas hem.
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag: Bild
Torsdag: Idrott
Fredag: Musik. Veckans ord-bok tillbaka till skolan.

Läs – & Skrivläxa v.13
Kommande läs- och skrivläxa är några sidor längre än tidigare.
Vi kommer därför att påbörja under skoltid och sedan får ni fortsätta med den hemma. I skrivhäftet är det två sidor som ska göras totalt sett.
Veckans ord v.13
P.g.a. den mer omfattande läs – och skrivläxan så har vi ingen läxa med veckans ord denna vecka.

I skrivande stund så ses vi på måndag igen. Men skulle det förändras så är jag och mina kollegor väl förberedda på att ställa om till distansundervisning. 

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie

Frånvaro

Vi måste hjälpas åt!

Vi vädjar till er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn när de är hemma från skolan. Det måste aktivt göras i Dexter varje dag som barnet är frånvarande. Lika viktigt är det att anmäla frånvaro i Nuddis, för er som har fritidsplats. Det är en mycket ansträngd period för oss just nu och det tar så mycket tid för pedagogerna att söka alla vårdnadshavare vars barn inte är sjukanmälda.

Tack på förhand.
/Skolledningen

Vi måste hjälpas åt!

Vi måste hjälpas åt!

Vi vädjar till er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn när de är hemma från skolan. Det måste aktivt göras i Dexter varje dag som barnet är frånvarande. Lika viktigt är det att anmäla frånvaro i Nuddis, för er som har fritidsplats. Det är en mycket ansträngd period för oss just nu och det tar så mycket tid för pedagogerna att söka alla vårdnadshavare vars barn inte är sjukanmälda.

Tack på förhand./Skolledningen 

Vänliga hälsningar

Helena Johansson
Rektor
Skattkärrsskolan
Skolområde SYD
Karlstads kommun
054- 540 36 87

Veckobrev v. 12

Hej!

Nu har vi startat upp de nationella proven i svenska och har genomfört två delprov. De som har varit sjuka kommer att få ta igen missade prov när tillfälle finns.

Vi är färdiga med matteboken och har därför börjat repetera olika områden inför de nationella proven. Just nu har vi fokus på tabeller och diagram.

I SOn har vi fortsatt med att prata om livet för 100 år sedan. Vi har denna vecka lärt oss mer om vad som skiljde skolgången åt då jämfört med nu samt även pratat om hur man bodde.

Måndag: Veckans ord skickas hem.
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag: Bild
Torsdag: Idrott
Fredag: Musik. Veckans ord-bok tillbaka till skolan.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie

Uppdatering – Corona

Uppdaterad coronainformation 6/3 

Idag fredag har åtta nya fall av covid-19, coronavirus bekräftats i Värmland. Vi har inte blivit kontaktade av Smittskydd Värmland angående smittspårning vilket innebär att det inte finns skäl till misstanke om smittspridning i någon av våra verksamheter i dagsläget.   
Maria Kjällström, skoldirektör

Veckobrev v.11

Hej!

Denna vecka har vi startat upp ett nytt område inom SO:n – Förr i tiden. Vi har sett på film om hur det var att vara barn och att gå i skolan för 100 år sedan. Nästa vecka kommer de ord och begrepp som vi kommer arbeta med att finnas på KABen. 

I matten har vi genomfört diagnos 4 och många har arbetat klart i matteboken och fått med sig den hem. 

Från och med nästa vecka startar vi genomförandet av de nationella proven. Vi kommer att genomföra proven inom svenskämnet först. Om ni får eller har tider inbokade till tandläkare/läkare/osv så ber jag er att meddela mig så snart som möjligt. Det underlättar planeringen för mig väldigt mycket.

Måndag: Veckans ord skickas hem.
Tisdag: Slöjd. Skoldagen slutar kl.14.00.
Onsdag: Bild
Torsdag: Idrott
Fredag: Musik. Veckans ord-bok tillbaka till skolan.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie