Veckobrev v.5

Hej! Veckans bokstav har varit Pp. Vi märkte snabbt att det ibland kan vara svårt att höra i ett ord om det är P eller B. Ordet snabbt är ett sådant ord som är lätt att stava fel 🙂 I matten har vi arbetat med klockan, hel och halvtimme. Jag märkte att många av barnen Läs mer…

IUP-samtal

Hej! Det är nu dags för er vårdnadshavare att boka in en tid då vi ses över Teams för vårens IUP-samtal. Bokningen sker på samma vis som när vi hade Lära känna-samtalen i höstas. En vårdnadshavare går in och bokar via länken. Om båda vårdnadshavare vill delta i mötet behöver ni meddela mig det så Läs mer…

Veckobrev v.4

Hej! Veckans bokstav har varit Hh. Innan julledigheten påbörjade vi arbetet med att skriva gemensamma sagor, en för varje halvgrupp i klassen. Dessa är nu färdiga och vi har gått in nästa fas där vi ska skriva enskilda sagor. Därför har vi denna vecka skrivit fyrfältare som sedan blir grunden till våra sagor. I matten Läs mer…

Information till vårdnadshavarna angående undervisning i idrott och hälsa

Vi har sedan pandemin startade gjort kontinuerliga riskbedömningar i vårverksamhet. Arbetsmiljöfrågor hanteras i en särskild grupp som representeras av fackliga företrädare samt rektorer. Vid vårt senaste riskbedömningsmöte så enades vi om att göra följande förändringar from den 20 januari – 29 januari. Vi pausar vår inomhusidrott i åk 1-6 under ovan period. Det innebär att Läs mer…

Veckobrev v.3

Hej! Nu har vi äntligen startat igång vårterminen! Det var utvilade och motiverade barn som mötte mig på måndag morgon. En härlig syn! Vi i klassen känner att vi verkligen har fått en lugn och fin start tillsammans.  Den första veckan har vi lagt fokus på att repetera det vi arbetat med i flera ämnen och Läs mer…

Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – COVID-19

Vi önskar våra elever och vårdnadshavare välkomna till vårterminen 2021på Skattkärrsskolan. Vi hoppas att ni har haft en bra ledighet under jul ochnyårshelgerna. De senaste tio månaderna har vi gemensamt arbetat för att minskasmittspridningen bland våra elever och personal och har lyckats mycket välmed detta. Våra rutiner som vi har verkar att ha fungerat väl. Läs mer…