Veckobrev v.43

Hej! Under veckan har vi har vi arbetat med de nio vokalerna a, o, u, å, e, i, y, ä, ö. Vi har tränat på ord med lång och kort vokal, t.ex. bor – borr, bus – buss. I matten har vi arbetat med subtraktion med uppställning och växling. För många av barnen har arbetet med Läs mer…

Veckobrev v.42

Hej! Under veckan har vi påbörjat ett arbete med sagor. Vi har repeterat vilka delar en saga innehåller, hur vi skriver sagor och även skrivit kortare enskilda sagor. Vi kommer under ett par veckor fortsätta att arbeta med sagor som tema.  I matten har vi fortsatt arbeta med uppställningar med addition. För de elever med Läs mer…

Veckobrev v.41

Hej! I svenskan har vi denna vecka arbetat med ordklassen substantiv. Vi har lärt oss att substantiv är ord som vi kan sätta orden en, ett eller flera framför. Vi har även tränat på hur vi böjer ord. Ex: en katt, den katten, flera katter, de katterna.   I matten har vi börjat arbeta med Läs mer…

Veckobrev v.40

Hej! I svenskan denna vecka har vi tränat på att använda skiljetecknena, punkt, frågetecken och utropstecken på rätt sätt. Kolla gärna en gång extra på skrivläxan hemma att rätt skiljetecken hamnar på rätt plats. I matten har vi genomfört diagnos 2. Nästa vecka kommer vi att börja arbeta med uppställningar.  I onsdags ändrades de restriktioner, som Läs mer…

Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – STEG 4

Den 29 september öppnar samhället upp ytterligare i det som kallas steg 4. För oss på Skattkärrsskolan så innebär det att vi kommer att återgå till det normala när det gäller vissa aktiviteter men behålla andra förebyggande aktiviteter som skulle kunna påverka en smittspridning på skolan. Här följer Skattkärrsskolans rutiner: From den 29 september återgår Läs mer…

Veckobrev v.39

Hej! Denna vecka har vi i svenskan genomfört vår första avstämningsdiagnos efter kapitel 1-5 i Robin. Dessa diagnoser är bra för att se vad vi behöver lägga lite mer fokus på. Dialoger och talstreck var klurigt bland annat.   I matten har vi arbetat med subtraktion med tiotalsövergång. Nu när vi har arbetat med tiotalsövergång Läs mer…

Veckobrev v.38

Hej! Denna vecka har läsläxan handlat om planeter och rymden och det är vetgiriga barn som har ställt många nyfikna frågor kring ämnet. Vilken tur att vi kommer arbeta med rymden som tema i höst 😊 I matten har vi arbetat med addition med tiotalsövergång. Det visade sig var lite krångligt för en del av Läs mer…