Info från skolsköterskan

Till vårdnadshavare Huvudlöss I samband med skolstart är huvudlöss vanligt förekommande bland barn. För att förebygga spridning uppmanas föräldrar att luskamma sina barn extra noga. Det är viktigt att meddela skola eller förskola om huvudlöss förekommer i familjen. Symtom och spridning Huvudlöss lever i hår och hårbotten hos människan. Man kan se både lusen (2-3 Läs mer…

Protokoll Föräldraråd 210209

§ 1 NulägePulkabacke och skridskobanaNu är backen och isbanan öppna igen och vi är glada att kunna erbjuda detta till våra elever. Rasterna blir väldigt positiva och fysisk aktivitet är en viktig del av skoldagen. Vi uppmuntrar även till att använda backen och isbanan på kvällar och helger! IgelkottenIUS, I Ur och Skur, har nu Läs mer…

Kallelse till föräldraråd 9/2

Klassrepresentanterna hälsas välkomna till Skattkärrsskolans föräldraråd den 9 februari kl 18.00 -1900. Vi kommer att genomföra ett Coronasäkert möte genom Teams och länken kommer att mejlas till klassrepresentanterna. Mötesagenda Nuläge Covid-19 Måluppfyllelse ht 2020 Organisation lå 21/22 Ombyggnation Läsårstider 21/22 Övriga frågor Välkomna! Johan Wisenius               Helena Johansson              Rektor      Läs mer…