Fritidshemmens planeringsdag fred 26 jan

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 januari 2018planeringsdag

På Skattkärrsskolans fritidshem så har vi två-tre gemensamma planeringsdagar per termin. Dessa dagar används till kompetensutbildning, utvecklingsarbete, planering och utvärdering. De ökade kraven på vår verksamhet gällande planering, uppföljning och dokumentation gör att denna tid är värdefull för oss.

Vårterminens första planeringsdag är fredagen den 26 januari. Det innebär att alla fritidshemsavdelningar är stängda, både på morgonen och eftermiddagen.
OBS! Skolan har ordinarie schemadag. Barnen går alltså i skolan.

Vi vädjar till Er vårdnadshavare att själva ordna omsorg denna dag, då den ordinarie personalen inte kommer att arbeta i elevgrupp under den här dagen.

De föräldrar som inte kan lösa omsorgen den aktuella dagen och därför behöver fritidsplats tar kontakt med biträdande skolledare. Inför studiedagen den 26 januari ska detta göras senast den 12 januari för att få annan barnomsorg denna dag.

Har ni några funderingar är ni alltid välkomna att kontakta mig eller någon fritidshemsavdelning.

Med vänlig hälsning!
Pernilla Kans 
Biträdande skolledare

Tel 070-020 54 33

Vatten

Förbudet kring dricksvattnet i Skattkärr är sedan fredag eftermiddag upphävt.
Detta innebär att ni inte längre behöver skicka med era barn vatten till skolan.
Däremot är det bra om ni istället skickar med barnen en plastmugg med ”öra” så att de kan hänga muggen på krokar i klassrummet.
Barnen är ofta törstiga efter idrotten och rasterna så det är bra om det har muggar här.

Ha en trevlig dag!

/Annie

Läsläxa

Hej!

Som många av er nog har sett nu så har barnen igår, måndag, fått hem den första läsläxan.
Läsläxan finns i olika nivåer för att möta varje elevs behov. Tillsammans med vår specialpedagog Eva-Karin har barnen fått provläsa och välja sin läsläxa.
En del barn har även fått med ett extra papper med ord som sammanbinds med bågar.
På föräldramötet senare i höst kommer vi att prata mer kring läsläxan.
Läsläxan förvaras i mappen som tas med till skolan dagligen. Skulle läsläxan bli kvar hemma någon dag gör det ingenting.
Dock så är det bra om läsläxan alltid är med till skolan på fredagar då det är den dagen vi läser läxan tillsammans och fyller i nästa veckas läxa på läsläxelappen.

 

Ha en bra dag!
Annie