Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – STEG 4

Den 29 september öppnar samhället upp ytterligare i det som kallas steg 4. För oss på Skattkärrsskolan så innebär det att vi kommer att återgå till det normala när det gäller vissa aktiviteter men behålla andra förebyggande aktiviteter som skulle kunna påverka en smittspridning på skolan. Här följer Skattkärrsskolans rutiner: From den 29 september återgår Läs mer…

Info från skolsköterskan

Till vårdnadshavare Huvudlöss I samband med skolstart är huvudlöss vanligt förekommande bland barn. För att förebygga spridning uppmanas föräldrar att luskamma sina barn extra noga. Det är viktigt att meddela skola eller förskola om huvudlöss förekommer i familjen. Symtom och spridning Huvudlöss lever i hår och hårbotten hos människan. Man kan se både lusen (2-3 Läs mer…