Frånvaro

Vi måste hjälpas åt!

Vi vädjar till er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn när de är hemma från skolan. Det måste aktivt göras i Dexter varje dag som barnet är frånvarande. Lika viktigt är det att anmäla frånvaro i Nuddis, för er som har fritidsplats. Det är en mycket ansträngd period för oss just nu och det tar så mycket tid för pedagogerna att söka alla vårdnadshavare vars barn inte är sjukanmälda.

Tack på förhand.
/Skolledningen

Information från skolledning angående nya riktlinjer för specialkost.

Hej!

Det är vårdnadshavares ansvar att ta del av informationen och om man har frågor så går det bra att kontakta skolsköterskan.

Riktlinjer för specialkost

Vid specialkost av medicinska skäl (allergi/födoämnesöverkänslighet) ska läkarintyg bifogas från behandlande läkare. Ansökan om specialkost ifylles av vårdnadshavare på bifogad blankett.

Specialkost-ansökan