Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan

Det har till skolans kännedom framkommit att elever på det sociala forumet Snapchat har mottagit ett meddelande om en sk ”rövmånad”. I skärmdumpen i länken nedan kan ni läsa om den senaste av kedjebrev som kommer via snapchat.

Vi på skolan kommer att prata med våra elever och diskutera med dem om kedjebrevet och vara uppmärksamma så att våra elever försäkras en trygg och säker miljö. Vi arbetar hela tiden förebyggande när det gäller våra elever och de är varje år aktiva i framtagandet av elevversionen av vår Likabehandlingsplan.
Elevversionen finns som länk nedan och kan vara ett bra underlag för samtal med era barn.

Vi önskar även att ni föräldrar pratar med era barn om det cirkulerande
kedjebrevet och om ni i hemmet får information som är viktig för skolan så önskar vi att ni hör av er till oss. Kontakta i första hand er klasslärare eller elevhälsan.

Om ni har några funderingar är ni välkomna att höra av er till mig.

Med vänlig hälsning,

Johan Wisenius
Rektor Skattkärrsskolan

Snapchat171130

ElevversionlikabehandlingsplanSkattkärr1718