Veckobrev v.4

Hej!

Veckans bokstav: Uu
Vi har nu gått igenom större delen av alfabetet och har sedan innan jul arbetat med att skriva egna berättelser. Barnen har fått skriva en fyrfältare (Inledning, Problem, Lösning, Avslutning) och använder den som stöd när de sedan skriver ned sina berättelser. Många av er har nog fått hem några av de alster som barnen har skrivit.
Vi har denna vecka fokuserat på att skriva hela meningar och se till att varje mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt.

I matten har vi arbetat med talen 13-18. Nu när vi börjar arbeta med högre tal är det nya strategier som vi måste lära oss för att kunna lösa uppgifterna och vi märker att tio-kamraterna blir viktigare och viktigare. Vi har även arbetat med symmetri och att försöka se mönster i matten.

I SO arbetar vi med årstider och månaderna. Detta knyts även an i engelskan där vi pratar om vad årstiderna heter på engelska och vad månaderna heter.

I NO har vi startat upp vårt NTA-tema som är Balansera och väga. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är stora blåa lådor som vi arbetar med under terminen. Under vårt första uppdrag fick vi prova att balansera stora pappersfjärilar på en penna och lära oss att hitta balanspunkten. Vi fäste även gem på olika platser på fjärilen och fick på nytt försöka hitta balanspunkten. Det vi lärde oss är att vi var tvungna att flytta pennan närmare gemet för att hitta balansen igen då den sidan blev tyngre.

Fredag 26/1 har fritidshemmen planeringsdag och våra fritidspedagoger kommer därmed inte ha idrottsundervisning med klassen denna dagen. Det är alltså ingen idrott denna dag. Däremot planerar vi lärare i årskurs 1 att genomföra en gemensam dag tillsammans med någon aktivitet. Vi återkommer med mer information kring detta under veckan då valet av aktivitet beror på väder och vind.

Kommande vecka:
Måndag: 
Ny läsläxa. Kapitel 17.
Tisdag:
 Utematte
Onsdag: NO – natur ute
Torsdag: 

Fredag: 
Ingen idrott

Ha en trevlig helg!

/Annie