Veckobrev v.46

Spela upp inlägg

Hej!

Veckans bokstav har varit Tt. Många av barnen har kommit igång ordentligt med sitt bokstavsarbete. Därför har några av dem denna vecka fått börja pröva att skriva kortare berättelser. 

I matten har vi genomfört diagnos 3 och börjat arbeta med siffran 9. Något som barnen upplever är svårt är att förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt hur man kan kontrollera sin subtraktion med hjälp av addition. Så detta kommer vi lägga lite extra fokus på framöver så att alla kan befästa strategierna.

Vi har påbörjat ett arbete kring Barnkonventionens artikel 31 – Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Vi har sett på en film om fritidsaktiviteter och pratat om vilka fritidsaktiviteter vi i klassen har.

Vi har pratat om månaden november, tittat på film om de högtider som infaller i november och målat vår november bild.

Information från Barn- och utbildningsförvaltningen
Från och med måndag 9 november pausar vi simningen!
Den ökade smittspridningen av Covid-19 gör att vi som ni känner till nu förnyar alla riskbedömningar. Vi har kommit fram till att vi behöver glesa ur schemat för simundervisning ytterligare och behöver tid för att göra detta. Under tiden pausar vi all simundervisning från och med måndag 9 november, vi återkommer när det är dags att återuppta simningen. Alla klasser kommer då inte att få simma utan en prioritering kommer att göras. Beslutet är taget i samråd med skolöverläkare Anna Enström. 

Kommande:
⇒ 17 november – Föräldraråd i matsalen kl.18.00
⇒ 17 november – Annie på utbildning. Vikarie: Gunilla Hedmark
⇒ 20 november – Studiedag. Fritids har reducerat öppethållande. Är ni i behov av barnomsorg denna dag så behöver ni kontakta rektor Helena Johansson senast den måndag den 9/11. Anmäl barnets namn, avdelning och vilken tid ni har behov av omsorg.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Annie, Theres & Gunilla